Over Bart

Als kind speelde ik al graag buiten: bomen klimmen, door de bossen zwerven of crossen op een brommertje. Als onderwijzer in het basisonderwijs merkte ik dat kinderen meer leerden door te spelen, dan door stil te zitten op een stoeltje.

Tijdens mijn studie veranderkunde in Utrecht kwam ik in contact met een professor die mij op het spoor zette van spelen. Spelen bleek ook goed voor ‘grote kinderen’. Aan de Universiteit van Amsterdam heb ik daarna vijf jaar onderzoek gedaan naar hoe je met spel organisaties kunt veranderen. Ik ontwikkelde mijn eerste spel en zette dat in om organisaties te veranderen. Het werkte! En het leverde heel veel positieve energie en creativiteit op. Niet in de laatste plaats bij de ontwerper zelf. Speels veranderen: mensen weer leren spelen met hun talent, loopbaan en organisatie werd en is mijn passie en missie.